All posts tagged: tropicalcharters

ฟินๆ ไปวิวพระอาทิตย์ตกที่ Langkawi Sunset Cruise | FAVFlavour


Langkawi Sunset Cruise ถ้ามาพักที่รีสอร์ท เวิล์ด ลังกาวี เชื่อว่าทุกคนต้องสงสัยว่าท่าเรือที่จอดเรือเทียบโรงแรมนี้คือเรืออะไร? พาไปไหน? ตอนเฟย์มาถึงก็งงเหมือนกันแหละ แต่วันนี้ไ …